2017

15.09.2017 17:05
 

                             МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            Бориспільського району

                                                   Київської області

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                                                              с.Мирне

 

Про затвердження тарифів  на водопостачання

та водовідведення ЖКК “ Мирненський “

 

             Розглянувши клопотання ЖКК “ Мирненський “ “ Про затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення“ , керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, та ст. 31 Закону України

“Про житлово-комунальні послуги” , сільська рада в и р і ш и л а :

1.     Затвердити тарифи на водопостачання та водовідведення по

житлово-комунальному комбінату “Мирненський”  з 1 березня  2017 року ,

І група населення                                - 17,05 грн. за 1 куб. м:

                      водопостачання            - 11,23 грн. за 1 куб. м

                      водовідведення             - 5,82  грн. за 1 куб. м                          

І група населення ( без лічильника)    - 98,89 грн. за 1 куб.м

  Водопровід без водовідведення       

  ( приватний сектор)                            - 65,13  грн. за 1 куб. м.

  Дворова колонка ( з жовтня по березень) – 32,56 грн. за 1 куб.м

  Дворова колонка ( з квітня по вересень)

  включно полив городів 1 сотка, норма 5 л/м) – 170,70 грн. за куб.м

  вулична колонка                                         -  24,70 грн. за куб.м

           ІІ – ІІІ група споживачів                              - 21,32 грн. за 1 куб. м

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислових, земельних, екології, благоустрою та архітектури.

3.  Визнати таким, що втратило чинність рішення Мирненської сільської ради від 07.11.2011 № 101-11-VI Про встановлення тарифів на  водопостачання та водовідведення на території сільської ради.

 

                   Голова ради                                       О.С.Коваленко

 

с. Мирне

22 лютого 2017 року

№ 120-12-VII                

 

 

 

     

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

 

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

Про встановлення місцевих податків на майно

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до п.12.3  Податкового Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Мирненська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки податку на майно, який складається з:

          податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

          плати за землю.

2. Затвердити Положення, якими визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7  Податкового Кодексу України з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII  Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору:

          положення про плату за землю (додаток 1);

          про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 2);

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

4. Визнати такими, що втратили чинність рішення № 68-7-VII -  № 69-7-VII від 14.07.2016 р

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, торгівлі, соціально-економічного розвитку сіл.

 

 

Сільський голова                                          О.С. Коваленко

 

 

 

с. Мирне

11 липня 2017 р

№ 155-15-VII

 

Додаток №1

 

Затверджено
Рішенням Мирненської сільської ради
від  11  липня 2017 р. № 155-15-VII

 

 

Положення

про оподаткування платою за землю

 

1. Платники плати за землю:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

1.3. платники орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

 

2. Об’єкти оподаткування:

 

2.1.земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2.. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

2.3.    об’єктом оподаткування орендною платою є земельна ділянка надана в оренду.

3. База оподаткування:

3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.3.          база оподаткування орендною платою встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 

4. Ставки/розмір:

4.1.    ставки земельного податку:

 

 

Категорії земель  за основним видом цільового призначення

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

1

0,1

5

1

01.02

несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

1

0,1

5

1

01.03

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1

1

5

5

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,1

0,03

х

х

02.02

Для колективного житлового будівництва 

0,2

0,2

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,2

0,2

х

х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

0,1

0,05

5

5

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,1

0,05

5

5

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,1

0,05

5

5

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,1

0,05

5

5

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0

0

0

0

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти приватної власності

0,1

0,1

1

1

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги приватної власності

0,1

0,1

1

1

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0

0

0

0

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  приватної власності

0,1

0,1

1

1

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів державної та/або комунальної власності

0

0

0

0

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3

1

5

5

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

3

1

5

5

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

3

1

5

5

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

3

1

5

5

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

1

1

5

5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

1

1

5

5

 

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  у тому числі за кожним видом цільового призначення даної категорії земель, крім будівель держаної та/або комунальної власності

1

1

5

5

04

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

04.01

земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації

0,5

0,1

5

5

 

 

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.01

землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби.

0,1

0,1

1

1

 

 

 

 

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.

0,5

0,5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

 морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;

1

0,5

5

5

10.02

 прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;

1

0,5

5

5

10.03

 гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

1

0,5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Землі промисловості транспорту зв'язку енергетики оборони

х

х

х

х

11.01

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності.

1,5

1

5

5

16

Інші землі у т. ч. комерційного призначення будь-якої категорії та цільового призначення

1

1

5

5

 

4.2.    Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

може перевищувати граничний розмір орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

 

 

 

 

5. Пільги зі сплати земельного податку:

5.1.          Від сплати податку звільняються:

                     інваліди першої і другої групи;

                     фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

                     пенсіонери (за віком);

                     ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

                     фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

5.2.      Перелік пільг для юридичних  осіб. Від сплати податку звільняються:

                     санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

                     громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

                     Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

                     У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

                     бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

                     дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

                     державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

                     державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

                     земельні ділянки органів державної влади та місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

                     для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування комунальної власності.

 

5.3.          Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком. Не сплачується податок за:

                     сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

                     землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

                     земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

                     землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

                     земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

                     земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

                     земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

                     земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

5.4.    порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2 – 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

 

6. Порядок обчислення:

6.1.    порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 Податкового кодексу України;

6.2.    порядок обчислення орендної плати визначено пунктом 288.7 статті 288 Податкового кодексу України;

 7. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік .

8. Строк та порядок сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені пунктами 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                          О.С. Коваленко

 

ДОДАТОК №2

 

Затверджено
Рішенням Мирненської сільської ради
від 11  липня 2017 р. № 155-15-VII

 

Положення

про оподаткування податком на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 269 Податкового кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Ставки податку визначено цим Положенням;

 

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку
(% розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. м

 

Назва

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

1

2

3

4

1

Будівлі житлові

х

х

 

Будинки одноквартирні (житловий, садовий, дачний, садибний, тощо)

1

0,5

 

Будинки з двома та більше квартирами (квартира)

1

0,5

 

Гуртожитки

х

х

2

Будівлі нежитлові

х

х

 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1

0,5

 

Будівлі офісні 

1

0,5

 

Будівлі торговельні - торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274) 

Будівлі торговельні інші 

1

0,5

 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

1

0,5

 

Гаражі наземні підземні стоянки автомобільні криті 

0,5

0,1

 

Навіси для велосипедів 

0,05

0,01

 

Будівлі промислові та склади  фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства, склади та т. ін. за їх функціональним призначенням

х

х

 

Будівлі для публічних виступів 

0,5

0,5

 

Будівлі навчальних та дослідних закладів

х

х

 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів приватної власності

0,1

0,1

 

Зали спортивні приватної власності

0,1

0,1

 

Будівлі нежитлові інші 

0,25

0,25

 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

х

х

 

Будівлі сільськогосподарського призначення, що не використовуються у сільськогосподарській діяльності

0,25

0,1

 

Будівлі для культової та релігійної діяльності

х

х

3

Будівлі інші, не класифіковані раніше

0,25

0,25

 

5. Пільги зі сплати податку:

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб:

а) Пільга у розмірі 100% ставки податку для фізичних осіб, що мають у власності:

- Господарські (присадибні)  будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення,  до  яких належать: сараї, хліви, гаражі, літні  кухні, майстерні, погреби, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні  підстанції, тощо – оподатковуються за нульовою ставкою, крім тих, що  використовуються їх  власниками  з  метою одержання  доходів (здаються  в  оренду, лізинг, позичку, використовуються  у  підприємницькій  діяльності);

б) Пільга у розмірі 50% ставки податку для фізичних осіб, що мають у власності житлові будівлі та віднесені до категорій населення крім тих, що  використовуються їх  власниками  з  метою одержання  доходів (здаються  в  оренду, лізинг, позичку, використовуються  у  підприємницькій  діяльності):

                     інваліди першої і другої групи;

                     фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 

 

                     пенсіонери за віком;

                     ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

                     фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

6. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.

7. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 266  Податкового кодексу України.

8. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

 9. Строк та порядок подання звітності визначено підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                          О.С. Коваленко

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                           Бориспільського району

                                                                                  Київської області  

                                                      

                                                               Р І Ш Е Н Н Я    

 

 Про направлення коштів

 та внесення змін  до рішення  сесії

 сільської ради   « Про сільський  бюджет

 на 2017рік».

 

               Відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,частини 5

 Статті 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції постійної планово-бюджетної

 комісії  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

        1. Затвердити  та внести наступні зміни до рішення сільської ради  «Про сільський бюджет на 2017 рік»  від 23.12.2015р .№ 105 -2-У11

       1.1  У пункті  1 абзац 1 цифри «2868,0» та «2077,0» замінити відповідно цифрами

«3079,0»  та  «2288,00».

      1.2 У пункті 1,3 цифри «600,00»  замінити відповідно цифрами «640,00»

 

   . 1.3. Внести зміни у додатки  1,2,4 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються

 

     2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на планово-бюджетну  комісію.

 

 

 

 

Голова  ради                                                                        О.С.Коваленко

 

 

 

с.Мирне

15 вересня   2017 року

№ 163-16-У11

 

                 

                                                                       

 

                                                                               Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

Про передачу гр. Литвинцю Володимиру Олександровичу(1/3)

Литвинець Валентині Анатоліївні (1/3)

Литвинцю Костянтину Володимировичу (1/3)

у власність земельної ділянки

 

      Відповідно до ст. 12, 118, 120, 121, 186, Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши розроблений приватним підприємством « Землемір-2010»  технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Литвинцю Володимиру Олександровичу(1/3) Литвинець Валентині Анатоліївні (1/3) Литвинцю Костянтину Володимировичу (1/3), Мирненська сільська рада

                           

                                                            ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити технічну документацію  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Литвинцю Володимиру Олександровичу(1/3) Литвинець Валентині Анатоліївні (1/3) Литвинцю Костянтину Володимировичу (1/3),  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд по вул. Фермерська,6 кв.1в с. Мирне на території Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області.

     2.  Передати гр. Литвинцю Володимиру Олександровичу(1/3) Литвинець Валентині Анатоліївні (1/3) Литвинцю Костянтину Володимировичу (1/3),    у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером  3220885701:01:011:0043 площею 0,1382 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по

вул. Фермерська, 6 кв.1 в с. Мирне на території Мирненської сільської ради за рахунок земель комунальної власності Мирненської сільської ради.

     3.  Гр. Литвинцю Володимиру Олександровичу(1/3) Литвинець Валентині Анатоліївні (1/3) Литвинцю Костянтину Володимировичу (1/3),    земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням з дотриманням вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

     4.  Гр. Литвинцю Володимиру Олександровичу(1/3) Литвинець Валентині Анатоліївні (1/3) Литвинцю Костянтину Володимировичу (1/3), зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

     5.  ПП  «Землемір-2010»  передати примірник проекту землеустрою  до місцевого фонду документації із землеустрою на зберігання.

              Голова  ради                                                   О.С.Коваленко

 

с.Мирне

 15 вересня 2017 року

№ 164-16-УІІ

 

                                                                                   Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

           

 

 Про передачу  Лисенку Григорію Григоровичу

 у власність земельної ділянки

 

  Відповідно до ст. 12, 118, 120, 121, 186, Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши розроблений приватним підприємством « Меркурій-Інвест»  технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Лисенку Григорію Григоровичу, Мирненська сільська рада

                           

                                                            ВИРІШИЛА:

 

     1. Затвердити технічну документацію  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Лисенку Григорію Григоровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд по вул.Миру,1  в

с. Мирне на території Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області.

     2.  Передати гр. Лисенку Г.Г. у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером  3220885701:01:006:0042 площею 0,2441 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по  вул. Миру,1 в с. Мирне на території Мирненської сільської ради за рахунок земель комунальної власності Мирненської сільської ради.

     3.  Гр. Лисенку Г.Г.  земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням з дотриманням вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

     4.  Гр. Лисенку Г.Г. зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

     5.  ПП  «Землемір-2010»  передати примірник проекту землеустрою  до місцевого фонду документації із землеустрою на зберігання.

 

 

      Голова ради                                                                 О.С.Коваленко

 

с.Мирне

15 вересня  2017 року

№ 166-16-УІІ

 

 

 

 

 

 

                                                                             Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

 Про передачу Шульзі Катерині Григорівні

 у власність земельної ділянки

 

  Відповідно до ст. 12, 118, 120, 121, 186, Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши розроблений ТОВ

 « Паралель-8»  технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Шульзі Катерині  Григорівні, Мирненська сільська рада

                           

                                                            ВИРІШИЛА:

 

     1. Затвердити технічну документацію  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Шульзі Катерині  Григорівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд по вул.Миру, 3  в с. Мирне на території Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області.

     2.  Передати гр. Шульзі К..Г. у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером  3220885701:01:006:0201 площею 0,2296 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по  вул. Миру,3 в с. Мирне на території Мирненської сільської ради за рахунок земель комунальної власності Мирненської сільської ради.

     3.  Гр. Шульзі К.Г.  земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням з дотриманням вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

     4.  Гр. Шульзі К..Г. зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

     5.  ТОВ  «Паралель-8»  передати примірник проекту землеустрою  до місцевого фонду документації із землеустрою на зберігання.

 

      Голова ради                                                                 О.С.Коваленко

 

с.Мирне

15 вересня  2017 року

№ 168-16-УІІ

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                                                     

                                       

                                                                                Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

Про передачу гр. Нагайнику Валентину Вікторовичу(1/3)

Нагайник Ірині Олександрівні (1/3)

Нагайник Ілоні Валентинівні (1/3)

у власність земельної ділянки

 

      Відповідно до ст. 12, 118, 120, 121, 186, Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши розроблений приватним підприємством « Землемір-2010»  технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Нагайнику Валентину Вікторовичу(1/3),  Нагайник Ірині Олександрівні (1/3),

Нагайник Ілоні Валентинівні (1/3) , Мирненська сільська рада

                           

                                                            ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити технічну документацію  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Нагайнику Валентину Вікторовичу(1/3),  Нагайник Ірині Олександрівні (1/3), Нагайник Ілоні Валентинівні (1/3) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд по вул. Фермерська,6 кв.2 в с. Мирне на території Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області.

     2.  Передати гр.  Нагайнику Валентину Вікторовичу(1/3),  Нагайник Ірині Олександрівні (1/3), Нагайник Ілоні Валентинівні (1/3)  у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером  3220885701:01:011:0044 площею 0,1636 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по

вул. Фермерська, 6 кв.2 в с. Мирне на території Мирненської сільської ради за рахунок земель комунальної власності Мирненської сільської ради.

     3.  Гр. Нагайнику Валентину Вікторовичу(1/3),  Нагайник Ірині Олександрівні (1/3), Нагайник Ілоні Валентинівні (1/3)     земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням з дотриманням вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

     4.  Гр. Нагайнику Валентину Вікторовичу(1/3),  Нагайник Ірині Олександрівні (1/3), Нагайник Ілоні Валентинівні (1/3)  зареєструвати право власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

     5.  ПП  «Землемір-2010»  передати примірник проекту землеустрою  до місцевого фонду документації із землеустрою на зберігання.

              Голова  ради                                                   О.С.Коваленко

 

с.Мирне

 15 вересня 2017 року

№ 165-16-УІІ

                                                                              Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

 

  Про надання дозволу

   гр. Самуілову Максиму Михайловичу

  на розробку проекту землеустрою щодо відведення

  земельної ділянки у власність

 

         Відповідно до ст. 12, 118, 120, 121  Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Самуілова Максима Михайловича  та враховуючи  генеральний план села Мирне, Мирненська сільська рада

 

                                                                  ВИРІШИЛА:

 

1.  Надати дозвіл гр.  Самуілову Максиму Михайловичу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність орієнтовною площею 0,1500 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Березнева  в  с. Мирне на території  Мирненської  сільської ради Бориспільського району Київської області.

2.  Замовити розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в   організації, яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до чинного законодавства.

3.      Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність погодити відповідно до

ст. 186-1 Земельного кодексу України.

4.      Земельну ділянку зареєструвати відповідно до Закону України «Про Державний земельний

 кадастр».

5.      Погоджений проект землеустрою подати на розгляд і затвердження до сесії Мирненської сільської ради.

6.      Дозвіл на розробку  проекту землеустрою не дає права на використання земельної ділянки.

7.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислових, земельних, екології  та благоустрою.

 

 

                   Голова ради                                                       О.С.Коваленко

 

 с.Мирне

15 вересня  2016 року                                                                       

№ 172-16-VІІ

 

 

                                                                              Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

  Про надання дозволу

   гр.Бондарю Олександру Юрійовичу

  на розробку проекту землеустрою щодо відведення

  земельної ділянки у власність

 

         Відповідно до ст. 12, 118, 120, 121  Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Бондаря Олександра Юрійовича та враховуючи  генеральний план села Мирне, Мирненська сільська рада

 

                                                                  ВИРІШИЛА:

 

1.  Надати дозвіл гр. Бондарю Олександру Юрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність орієнтовною площею 0,1500 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Березнева,  в  с. Мирне на території  Мирненської  сільської ради Бориспільського району Київської області.

  2. Протягом 60 (шістдесяти днів)  з дня отримання цього рішення замовити розробку проекту    землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в   організації, яка є виконавцем    робіт із землеустрою відповідно до чинного законодавства.

3.      Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України.

4.      Земельну ділянку зареєструвати відповідно до Закону України «Про Державний земельний  кадастр».

5.      Погоджений проект землеустрою подати на розгляд і затвердження до сесії Мирненської сільської ради.

6.      У разі порушення строків щодо розробки та подання на затвердження проекту землеустрою, заявник уточнює  бажане місце розташування  вільної земельної ділянки, її конфігурацію, площу, розташування,тощо, шляхом надання відповідних графічних матеріалів, які мають бути       невід׳ємною частиною проекту землеустрою.

7.      Дозвіл на розробку  проекту землеустрою не дає права на використання земельної ділянки.

   8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

     агропромислових, земельних, екології  та благоустрою.

                Голова ради                                                       О.С.Коваленко

 

 с.Мирне

15 вересня  2017 року                                                                       

№ 170-16-VІІ

 

 

 

 

 

                                                                               Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

 

Про виготовлення проекту землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки

в оренду та проведення земельних торгів

 

 

      Відповідно до ст. 12,124  Земельного кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» розглянувши заяву гр. Чернявського Олега Олександровича про надання земельної ділянки в оренду під будівництво і обслуговування будівлі аптеки  Мирненська сільська рада

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

   1.  Замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у оренду орієнтовною площею 0,0500 га (остаточний розмір земельної ділянки визначити проектом землеустрою) для будівництва і обслуговування  аптеки  в с.Мирне  по вул.Центральна,  на території Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області.

   2.   Розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду замовити в організації, яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до чинного законодавства.

   3.   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду погодити відповідно до ст. 186-1  Земельного кодексу України.

   4.   Земельну ділянку зареєструвати відповідно до Закону України «Про державний земельний кадастр».

   5.   Погоджений проект землеустрою подати на розгляд і затвердження до сесії Мирненської сільської ради.

   6. Зареєструвати право власності громади на земельну ділянку.

   7. Провести земельні  торги згідно ст.134 Земельного кодексу України.

 

 

                                     Голова ради                                                       О.С.Коваленко

с. Мирне

15 вересня 2017 року

№ 175- 16- VIІ

 

 

 

Мирненська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

РІШЕННЯ

 

 

 

Про надання дозволу  учаснику

ліквідації аварії на  ЧАЕС

Черевку  Олександру Миколайовичу

 на розробку проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки  в оренду для городництва

 

 

  Відповідно до ст.12,36,93 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву   учасника  ліквідації  аварії на ЧАЕС  Черевка Олександра Миколайовича  Мирненська сільська рада                                                     

 

                                                                  ВИРІШИЛА:

 

  1. Надати  дозвіл учаснику  ліквідації аварії на ЧАЕС Черевку Олександру

Миколайовичу  на розробку проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для городництва площею 0,20 га в оренду строком на двадцять років з правом суборенди, спадкування, орендною  платою у розмірі  земельного податку для відповідної категорії земель.

2. Розробку  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду замовити в організації, яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до чинного законодавства.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду погодити відповідно до ст.186-1 Земельного кодексу України.

4. Земельну ділянку зареєструвати відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

5. Погоджений проект землеустрою подати на розгляд   і затвердження до сесії Мирненської сільської ради.

6. Дозвіл на розробку проекту землеустрою  не дає права на використання земельної ділянки.

 

 

 

          Голова ради                                                                  О.С.Коваленко

    с. Мирне

    15 вересня 2017 року

     № 174-16-УІІ

 

 

 

 

                                                                                     Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін в договір оренди

земельної  ділянки від 25.05.2006 року

С ТОВ « Старинська птахофабрика»

 

 

 

       Розглянувши заяву СТОВ «Старинська птахофабрика» Бориспільського району, Київської області про внесення змін в договір оренди земельної ділянки від 25.05.2006 року у зв’язку з присвоєнням орендованій земельній ділянці кадастрового номера та приведення даного договору у відповідність до норм чинного законодавства керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 12, 124  Земельного кодексу України, Мирненська сільська рада

          

                                                              ВИРІШИЛА:

1.      Внести зміни в п.1.3 і викласти в наступній редакції: 1.3 В оренду передається земельна ділянка під розміщення продуктивної зони №4 із земель комунальної власності, загальною площею 4,4982 га, за рахунок земель комунальної власності в с. Малі Єрківці Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області;     

2.      Внести зміни в п.2.2.1 і викласти в наступній редакції: 2.2.1. Земельна ділянка являється землею комунальної власності і відноситься до категорії земель- землі сільськогосподарського призначення;

3.       Внести зміни в п.2.7.1: Орендна плата встановлюється та справляється в грошовій формі в розмірі 4% (чотирьох відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

                                                        Голова ради                                                     О.С.Коваленко

15 вересня 2017 року

№ 173-16-УІІ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

 

Про розробку плану зонування території

с.Мирне Мирненської сільської ради

Бориспільського району Київської області

 

 

       Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст.5,10,16,17,18,20,21,25 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», рішення Мирненської сільської ради №29-3-УІІ від 23.12.2015 року «Про затвердження Генерального плану с.Мирне  Бориспільського району Київської області»,  з метою узгодження програми розвитку населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку, уточнення проектних рішення Генерального плану с.Мирне, Мирненська сільська рада

                                                       ВИРІШИЛА:

 

1.        Розробити План зонування території  с.Мирне Мирненської сільської ради

 Бориспільського району Київської області.

 2. Закупівлю послуг по розробці  плану зонування на основі затвердженого Генерального плану села Мирне провести    у визначеному законом порядку.

3. Мирненській сільській раді укласти договір із спеціалізованою організацією на виконання робіт.

4. Оприлюднити дане рішення про початок розроблення містобудівної документації с. Мирне Мирненської сільської ради  Бориспільського району Київської області у засобах масової інформації, а також розміщення на офіційному веб-сайті сільської  ради.

5.Термін ознайомлення громадськості та надання пропозиції по розробленим проектним рішенням містобудівної документації - плану зонування території встановити у визначений чинним законодавством місячний термін з моменту оприлюднення проекту містобудівної документації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислових, земельних, екології, благоустрою та архітектури.

 

 

        Голова   ради                                                         О.С.Коваленко                                                      

с.Мирне

15 вересня 2017 року

№ 169-16-УІІ

 

                                                                                                             Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

           

 

 Про передачу Хворостянку Миколі Івановичу

 у власність земельної ділянки

 

             Розглянувши  розроблений ПП  « Землемір-2010»  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність гр. Хворостянку Миколі Івановичу,   відповідно до  ст. 12, 118, 121,  186 Земельного кодексу  України, п.34  ст. 26 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні»,   Мирненська  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

          1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність

 гр. Хворостянку Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки,32   в с. Мирне на території  Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області.

          2.   Передати гр. Хворостянку Миколі Івановичу у приватну власність земельну ділянку з кадастровим  номером  3220885701:01:001:0196  площею  0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки,32  в  с. Мирне на території  Мирненської сільської ради Бориспільського району  Київської області за рахунок земель комунальної власності  Мирненської сільської ради.

          3.  Гр. Хворостянку М.І., земельну  ділянку  використовувати  за цільовим призначенням з дотриманням  вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

   4.   Гр. Хворостянку М.І., зареєструвати  право власності  на земельну ділянку відповідно до чинного  законодавства.

   5.   До використання земельної ділянки  можливо приступити після встановлення її меж в натурі (на місцевості) та реєстрації права власності.

   6.   ПП «Землемір-2010» передати примірник  проекту землеустрою до місцевого фонду документації із землеустрою на зберігання.

 

 

 

 

      Голова ради                                                                 О.С.Коваленко

 

с.Мирне

15 вересня 2017 року

№ 171- 16-УІІ                                                                     

 

 

 

                                                                                                          Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

 

  Про розгляд заяви   щодо надання  дозволу

  на розроблення проекту землеустрою  щодо

  відведення земельної ділянки  під будівництво

  та обслуговування житлового будинку і господарських споруд

 гр. Травіну Олександру Васильовичу

 

 

 

         Відповідно до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ст. 12 ЗК України  розглянувши заяву  гр. Травіна  Олександра Васильовича   щодо надання  земельної ділянки  під будівництво  та обслуговування житлового будинку і господарських споруд   Мирненська сільська рада

 

                                                                  ВИРІШИЛА:

 

1.  Розглянути  заяву гр..Травіна  Олександра  Васильовича  щодо надання дозволу  на розроблення  проекту землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки під будівництво  та обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

2. Надати вмотивовану відповідь з урахуванням  рішення № 74-7-УІІ від 14.07.2016 року  « Про розгляд заяв громадян щодо надання земельних ділянок під будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських споруд»

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань

агропромислових, земельних, екології, благоустрою та архітектури.

 

 

 

 

 

             Голова ради                                                       О.С.Коваленко

 

 с.Мирне

15 вересня  2017 року                                                                      

№  176-16-VІІ

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                          Мирненська сільська рада

Бориспільського району

 Київської  області

 

РІШЕННЯ

 

  Про розгляд заяви   щодо надання  дозволу

  на розроблення проекту землеустрою  щодо

  відведення земельної ділянки  під будівництво

  та обслуговування житлового будинку і господарських споруд

 гр. Грисюк Марині Василівні

 

 

 

         Відповідно до  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ст. 12 ЗК України  розглянувши заяву  гр. Грисюк Марини Василівни   щодо надання  земельної ділянки  під будівництво  та обслуговування житлового будинку і господарських споруд   Мирненська сільська рада

 

                                                                  ВИРІШИЛА:

 

1.  Розглянути  заяву гр. Грисюк Марини  Василівни  щодо надання дозволу  на розроблення  проекту землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки під будівництво  та обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

2. Надати вмотивовану відповідь з урахуванням  рішення № 74-7-УІІ від 14.07.2016 року  « Про розгляд заяв громадян щодо надання земельних ділянок під будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських споруд»

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань

агропромислових, земельних, екології, благоустрою та архітектури.

 

 

 

 

 

             Голова ради                                                       О.С.Коваленко

 

 с.Мирне

15 вересня  2017 року                                                                      

№  176/1-16-VІІ

 

          МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                             Бориспільського району

                                                   Київської області

                                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                              с. Мирне

 

Про затвердження Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Мирненської сільської ради

З метою впорядкування питань розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Мирненської сільської ради, надання в користування земельних ділянок комунальної власності для вказаних цілей, сприяння розвитку торгівельної мережі та сфери послуг міста, підтримки та розвитку малого підприємництва, забезпечення надходження коштів до міського бюджету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельним кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011року “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, Правилами благоустрою Мирненської сільської ради, Мирненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Мирненської сільської ради (Порядок додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

 

             Голова ради                                                            О.С.Коваленко

 

 

с. Мирне

15 вересня 2017 року

№ 177-16-VІІ

 

                                                                                                 Додаток до рішення сесії

                                                     Мирненської сільської ради

від «15» вересня 2017р. № 177-16-VІІ

 

Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Мирненської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Вишеньківської сільської ради розроблено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011року “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, Правил благоустрою території Мирненської сільської ради.

1.2. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Мирненської сільської ради.

1.3. Цей Порядок не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на землях із особливим режимом використання.

1.4. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.5. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

* архітектурний тип тимчасової споруди (далі – архітип) – зовнішній архітектурний вигляд тимчасової споруди із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні тимчасової споруди відповідно до схеми розміщення тимчасової споруди застосовуються типові тимчасові споруди;

* замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити тимчасову споруду на підставі паспорта прив’язки тимчасової споруди;

* комплексна схема розміщення тимчасових споруд – схема розміщення тимчасових споруд на території Мирненської сільської ради;

* паспорт прив’язки тимчасової споруди – комплект документів, у яких визначено місце встановлення тимчасової споруди на топографо-геодезичній основі М 1:500, креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами, текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення тимчасової споруди, схему благоустрою

прилеглої території, розробляється суб’єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт;

* пересувна тимчасова споруда – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

* схема благоустрою тимчасової споруди – схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до тимчасової споруди (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо);

* стаціонарна тимчасова споруда – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 м2;

* типові тимчасової споруди – види тимчасових споруд, виконані за проектами повторного використання.

* мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

1.6. Комплексна схема розміщення тимчасових споруд в межах вулиці (провулку, проїзду, площі, тощо), мікрорайону (кварталу), населеного пункту – текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування тимчасових споруд, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

1.7. Комплексна схема розміщення тимчасової споруди затверджується рішенням Мирненської сільської ради.

1.8. Розміщення окремих тимчасових споруд здійснюється згідно з цим Порядком.

1.9. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з тимчасовою спорудою, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї тимчасової споруди, а обладнання має розміщуватися поряд з тимчасовою спорудою.

1.10. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального призначення та бажаного місця розміщення тимчасової споруди, а також комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на підставі договору оренди з власником (користувачем) приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм. При дообладнанні (переобладнанні) приміщень усередині будинків та споруд IV

або V категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється відповідно до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд.

Розміщення тимчасових споруд на території ринку як торговельного об’єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.

1.11. Для розміщення групи тимчасової споруди (але не більше п’яти) розробляється єдиний паспорт прив’язки тимчасових споруд з прив’язкою кожної окремої тимчасової споруди з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

1.12. Розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється за рішенням виконавчого комітету Мирненської сільської ради.

1.13. При розміщенні тимчасової споруди ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

1.14. Самочинне розміщення тимчасових споруд на території Мирненської сільської ради забороняється.

2. Розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які знаходяться у власності, постійному користуванні або в оренді суб’єктів господарювання

2.1. Суб’єкт господарювання (далі – замовник), для розміщення тимчасової споруди на земельній ділянці, яка знаходиться у власності, постійному користуванні або в оренді, подає до виконавчого комітету Мирненської сільської ради заяву за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (реквізити замовника);

– копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди;

– паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений відділом містобудування та архітектури Бориспільської районної державної адміністрації.

2.2. На підставі поданих документів готується проект рішення про розміщення тимчасової споруди, який вноситься на розгляд чергового засідання сесії Мирненської сільської ради, на протязі десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви або обґрунтована відмова.

2.3. Рішення сесії Мирненської сільської ради про розміщення тимчасової споруди надає замовнику право розмістити тимчасову споруду відповідно до її паспорта прив’язки.

2.4. Після розміщення тимчасової споруди, замовник подає до виконавчого комітету Мирненської сільської ради заяву про реєстрацію тимчасової споруди.

3. Розміщення тимчасових споруд за договором особистого строкового сервітуту

3.1. Для розміщення тимчасової споруди на території Мирненської сільської ради замовник подає заяву до виконавчого комітету Мирненської сільської ради за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (реквізити замовника);

– графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розміщення тимчасової споруди, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів тимчасової споруди з прив’язкою до місцевості.

3.2. Виконавчий комітет Мирненської сільської ради для визначення відповідності намірів щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам, державними стандартами і правилами готує проект рішення сільської ради про попереднє погодження можливості місця розташування ТС або обґрунтовану відповідь про відмову.

3.3. Після отримання позитивного рішення сільської ради замовник звертається до відділу містобудування та архітектури Бориспільської державної адміністрації для оформлення паспорта прив’язки розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності).

3.4. Після отримання паспорту прив’язки, замовник подає документи до виконавчого комітету Мирненської сільської ради для підготовки проекту рішення міської ради щодо розміщення тимчасової споруди та укладення договору особистого строкового сервітуту на розгляд чергової сесії сільської ради, а саме:

– заяву;

– копія паспорта;

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, погоджена належним чином (реквізити замовника);

– паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений відділом містобудування та архітектури Бориспільської РДА.

3.5. У десятиденний термін після прийняття сесією Мирненської сільської ради рішення про розміщення тимчасової споруди та укладення договору особистого строкового сервітуту між сільською радою та замовником укладається договір особистого строкового сервітуту за формою згідно з додатком 3.

3.6. Укладений договір особистого строкового сервітуту надає замовнику право розмістити тимчасову споруду відповідно до її паспорта прив’язки.

3.7. Після розміщення тимчасової споруди замовник подає до виконавчого комітету Мирненської сільської ради заяву із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення тимчасової споруди за формою згідно з додатком 2.

3.8. На підставі поданої заяви виконавчий комітету Мирненської сільської ради реєструє стаціонарну тимчасову споруду.

3.9. У разі, якщо термін дії договору особистого строкового сервітуту закінчився та термін його дії не продовжено, суб’єкт господарювання зобов’язаний негайно звільнити земельну ділянку та привести її у попередній стан.

3.10. Замовник, зацікавлений у продовженні договору особистого строкового сервітуту, за 60 днів до закінчення терміну договору особистого строкового сервітуту має право подати заяву до виконавчого комітету Мирненської сільської ради разом із первинним договором особистого строкового сервітуту та з довідкою із Бориспільської ОДПІ про відсутність заборгованості.

4. Вимоги до розміщення тимчасових споруд

4.1. Розміщення тимчасових споруд здійснюється замовником відповідно до паспорту прив’язки.

4.2. Строк розміщення тимчасових споруд не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту, у разі, якщо тимчасова споруда встановлена на землях Мирненської сільської ради.

4.3. Благоустрій виконується, як обов’язковий супутній захід при розміщенні тимчасових споруд або як роботи за окремим проектом, які виконуються за рахунок коштів замовника.

4.4. Роботи з благоустрою виконуються відповідно до паспорту прив’язки.

4.5. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення та урна для збирання ТПВ.

4.6. Суб’єкти господарювання, що розміщують тимчасові споруди, зобов`язані утримувати їх в належному санітарно-технічному та естетичному стані.

4.7. Під час експлуатації тимчасової споруди необхідно дотримуватись вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території .

5. Окремі положення

5.1. У разі коли тимчасова споруда перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, тимчасова споруда переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення. Виконавчий комітет Мирненської сільської ради надсилає не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення тимчасової споруди повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб’єктом господарювання тимчасової споруди на період проведення реконструкції або ремонту.

5.2. Перенесення тимчасової споруди можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, державними стандартами і правилами, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування тимчасової споруди у певному місці. Нове місце розташування тимчасової споруди визначається сільською радою за погодженням із суб’єктом господарювання.

5.3. Строк розташування тимчасової споруди може бути продовжений без розроблення нової схеми прив’язки, паспорта прив’язки тимчасової споруди або паспорта розміщення групи тимчасових споруд з ініціативи суб’єкта господарювання, а також у разі, коли право власності чи право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту, за умови, що не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, державними стандартами і правилами, а також не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд.

5.4. Положення цього Порядку щодо укладення договору особистого строкового сервітуту, а також плата за договором про встановлення особистого строкового сервітуту тимчасово застосовуються до відносин з встановлення елементів зовнішньої реклами, що розміщуються на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості та розміщення малих архітектурних форм до набрання чинності прийнятих відповідно до своєї компетенції компетентними органами нормативно-правових актів, що регулюють відповідні відносини.

Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Правил благоустрою території Мирненської сільської ради

6. Самовільно встановлені тимчасові торгові споруди

6.1. При виявленні органом місцевого самоврядування самовільно встановлених тимчасових споруд, демонтаж тимчасової споруди проводиться, відповідно до Правил благоустрою Мирненської сільської ради.

7. Відповідальність сторін

7.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані з розміщенням на території Мирненської сільської ради тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, порядком їх встановлення та знесення, можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Додаток 1

до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Мирненської сільської ради, затвердженого рішенням сесії сільської ради від «15» вересня 2017р. № 177-16-VІІ

ЗАЯВА

про розміщення тимчасової споруди

для провадження підприємницької діяльності

______________________________________________________________________

(повне найменування суб’єкта господарювання)

______________________________________________________________________

(адреса суб’єкта господарювання)

______________________________________________________________________

(номер державної реєстрації суб’єкта господарювання)

______________________________________________________________________

(телефон та електронна адреса)

Прошу дозволити розміщення ___________________________________________

(призначення малої архітектурної форми)

______________________________________________________________________

(адреса або приблизне бажане місце розміщення) технічні характеристики тимчасової споруди ______________________________________________________________________

(стаціонарна або пересувна, павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної

______________________________________________________________________

торгівлі, розміри, місце розташування площа, кв. метрів)

строк розміщення тимчасової споруди з ____________ 20___ р.

по __________ 20___ р.

________________ ____________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

Документи, що додаються:

1.

2.

3.

4.

МП __________________

 

 

Додаток 2

до Порядку розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності

на території Мирненської сільської ради, затвердженого рішенням сесії сільської ради від «15» вересня 2017р. № 177-16-VІІ

ЗАЯВА

Заявник (суб’єкт господарювання) __________________________________

____________________________________________________

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого ______________ від _______________ N _________, виконані у повному обсязі.

_________________________________________________________________ (П.І.Б. керівника підприємства, установи, організації або П.І.Б. фізичної особи – підприємця, підпис, дата, печатка (за наявності))

 

 

Додаток 3

до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Мирненської сільської ради, затвердженого рішенням сесії сільської ради від «15» вересня 2017р. № 177-16-VІІ

ДОГОВІР

про встановлення особистого строкового сервітуту

с. Мирне “___” __________ 20__р.

Цей договір укладено між

власником земельної ділянки – Мирненська сільська рада, юридична адреса: Київська область,Бориспільський район, с. Мирне, вул. Центральна,буд.5 в особі сільського голови ______________________, що діє на підставі

та сервітуарієм – __________________, що діє на підставі Свідоцтва, виданого ______________ від _______ року за номером ___________, який знаходиться: __________________, вул._____, буд___, в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з другого боку,

про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Власник земельної ділянки на підставі рішення Мирненськоїсільської ради від «___» ______ 20___ року № _____ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки:

площа ________га,

цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: _____________________________________________________________________________

в інтересах СЕРВІТУАРІЯ для розміщення тимчасової споруди торговельного призначення (торгівля_____________) для провадження підприємницької діяльності згідно зі схемою земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди (додаток 1 до Договору, який є невід’ємною частиною цього договору).

1.2. Власник повинен попередити іншу сторону про права третіх осіб на земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної ділянки.

1.3. Земельна ділянка, відносно якої встановлюється сервітут, придатна для використання за призначенням.

1.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки _______. за 1 м2, або _________. за _______ га.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим Договором встановлюється особистий строковий сервітут терміном на 3 (три) роки .

2.2. По закінченню терміну даного Договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за 2 місяці до закінчення його терміну повідомляють одна одну у письмовій формі.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Плата по договору вноситься Сервітуарієм у грошовій формі у вигляді 12 відсотків від діючої нормативно-грошової оцінки земель с. Мирне та с. Малі Єрківці із врахуванням щорічного коефіцієнту індексації.

Спосіб та місце плати по договору: грошова плата вноситься на розрахунковий рахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у такі строки – до 15 числа кожного місяця, рівномірно за кожен місяць.

3.3. Обчислення розміру плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексації.

3.4. У разі дострокового припинення або розірвання договору, внесена на майбутній період плата не повертається.

3.5. У разі необхідності, за домовленістю сторін, рішенням сесії Бориспільської районної ради розмір, порядок, строки та умови оплати плати за землю можуть змінюватись, що встановлюється додатковою угодою.

3.6. У випадку визнання договору недійсним, одержана власником земельної ділянки плата за фактичний строк дії договору, не повертається.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, має право:

• вимагати своєчасного внесення плати;

• відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної смуги, на яку встановлено сервітут;

• вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням сервітуту, у розмірі їх фактичної вартості.

4.2. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, зобов’язаний:

• не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

• не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ;

• повідомити СЕРВІТУАРІЯ про перехід права власності на дану земельну ділянку до іншої особи.

4.3. СЕРВІТУАРІЙ має право:

• приступати до використання земельної ділянки після реєстрації цього договору;

• здійснювати підприємницьку діяльність шляхом експлуатації ТС торговельного призначення;

• вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, на яку встановлено сервітут;

• користуватися на умовах платності та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями Власника земельної ділянки.

4.4. СЕРВІТУАРІЙ зобов’язаний:

• своєчасно вносити плату за встановлення особистого строкового сервітуту;

• належно використовувати встановлений сервітут відповідно до мети, зазначеній в п. 1.1 цього Договору та цільового призначення земельної ділянки;

• не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;

• дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;

• не передавати будь-яким способом особистий строковий сервітут іншим фізичним і юридичним особам;

• відшкодувати Власнику збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

• після закінчення терміну договору припинити використання і повернути земельну ділянку в попередньому стані;

• не чинити перешкод Власнику щодо здійснення останнім прав володіння, користування та розпорядження вказаною земельною ділянкою;

• гарантувати, що органи державної виконавчої влади, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов’язків в межах їх повноважень.

4.5. Сторони зобов’язані дотримуватися правил добросусідства.

4.6. Дія сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений сервітут, до іншої особи.

4.7. Сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для Власника земельної ділянки щодо якої він встановлений.

4.8. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.9. СЕРВІТУАРІЙ несе витрати на підтримання земельної ділянки, обмеженої сервітутом в стані, належному до використання.

4.10. Сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін.

5.2. Зміни та доповнення до цього Договору пов’язані із змінами норм чинного законодавства, а також зміни цілей землекористування або землеволодіння сторін, закріплюються шляхом підписання Сторонами відповідних додаткових угод до цього договору, які підлягають реєстрації.

5.3. Дострокове розірвання цього Договору оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає внесенню до книги обліку. Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за 2 місяці.

5.4. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його розірвання спір вирішується у судовому порядку.

5.5. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених ст. 102 Земельного кодексу України та в разі смерті Сервітуарія.

5.6. На вимогу Власника земельної ділянки щодо якої встановлений сервітут, дія цього Договору може бути припинена в судовому порядку, коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки щодо якої встановлено сервітут за її цільовим призначенням.

5.7. Договір втрачає чинність в разі його припинення (з дати реєстрації про це).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за сервітут СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

6.3. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням та використанням сервітуту, вирішуються шляхом переговорів; у випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на вирішення до суду, без обов’язкового досудового врегулювання спору.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по даному договору, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачити, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, несе Сервітуарій.

7.3. У разі знищення або пошкодження частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

8.2. Право особистого строкового сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами та реєстрації в установленому порядку

8.3. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

8.4. Цей договір укладено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Власника – Мирненської сільської ради, другий – у СЕРВІТУАРІЯ, а третій примірник для зберігання у відповідному органі з питань містобудування та архітектури.

8.5. Сторони зобов’язані не пізніше 5-ти днів повідомляти одна одну про зміни контактних телефонів та місцезнаходження.

8.6. Невід’ємною частиною цього договору є схема земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут Сервітуарій

Мирненська сільська рада

Код ЄДРПУ –

Юридична адреса: с. Мирне,

вул. Центральна, 5

Підписи сторін

Власник Сервітуарій

_______________________________ _______________________________

(сільський голова )

М.П. М.П. (за наявності)

Договір зареєстрований _____________________________ у книзі обліку.

 

 

Схема земельної ділянки для розміщення

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

Підписи сторін

Власник Сервітуарій

________________________________ ____________________________

(Сільський голова )

М.П. М.П. (за наявності)

 

 

 

                                   МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                             Бориспільського району

                                                   Київської області

 

                                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                                                         с. Мирне

 

Про затвердження граничних норм витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію які надійшли до Мирненської сільської ради

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» Мирненська сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (Додаток 1).

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (Додаток 2).

3. Затвердити Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (Додаток 3).

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.

 

 

с. Мирне

від 15 вересня 2017 року

№ 178-16-VІІ     

 

 

         Голова ради                                                        О.С.Коваленко

 

Додаток 1

 до рішення Мирненської

 сільської ради №178-16-VІІ від 15 вересня 2017 року

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документівщо надаються згідно запиту на інформацію

 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються Мирненською сільською радою за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Мирненська сільська рада є належним розпорядником інформації.

3. Плата за копіювання, сканування та друк не стягується при наданні відповіді на запит:

1) особі у разі надання інформації про себе;

2) якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

3) щодо інформації, що становить суспільний інтерес (інформація яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України;  забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить  про  можливість порушення  прав людини,  введення громадськості  в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності  (бездіяльності)  фізичних або юридичних осіб тощо). 

 

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання, сканування або друк запитуваних документів визначається Мирненською сільською радою.

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мирненська сільська рада.

У випадку коли від запитувача в один день до сільської ради надходить декілька запитів на надання інформації, фактичні витрати визначаються із врахуванням загальної кількості сторінок витрачених на підготовку відповідей за всіма запитами, що надійшли від цієї особи у цей день.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється головним бухгалтером чи іншою уповноваженою особою, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальна особа за надання відповіді на запит, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

7. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється протягом 30 календарних днів у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача (зразок рахунку додається).

8. Повідомлення запитувача про порядок відшкодування фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів здійснюється в спосіб, зазначений у заяві на отримання інформації, надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

              Голова  ради                                                            О.С.Коваленко

 

Додаток 2

 до рішення Мирненської

 сільської ради № 178-16-VІІ від 15 вересня 2017 року

 

 

Розмір фактичних

витрат на копіювання, сканування або друк документів,що надаються за запитам на інформацію, які надійшли до сільської ради

 

Послуга, що надається    

 

Граничні норми витрат    

Копіювання, сканування або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)                                       

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання, сканування або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)             

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання, сканування або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)                                            

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

 

*Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання, сканування та друку документів.

 

 

Голова    ради                                                  О.С.Коваленко

Додаток 3

 до рішення Мирненської

 сільської ради № 178-16-VІІ від 15 вересня 2017 року

 

ЗРАЗОК

рахунку на відшкодування витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг: Мирненська сільська рада

Розрахунковий рахунок: ________________МФО банку: _____________

Код ЄДРПОУ:____________

Платник:

РАХУНОК  №___________ від ______________20___року

Найменування

Вартість виготовлення

І арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна(без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються запитом на інформацію

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Виконавець

Всього до сплати:

(сума прописом)

 

Керівник 

  (підпис)

(посада П.І.Б.)

 (підпис)                                                            (посада П.І.Б.)

 

 

                                       МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                             Бориспільського району

                                                   Київської області

 

                                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                                                              с. Мирне

 

Про заключення соціальної угоди з С ТОВ «Старинська птахофабрика»

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови про заключення соціальної угоди з С ТОВ «Старинська птахофабрика», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Мирненської сільської ради

 

ВИ Р І Ш И Л А :

 

1.     Надати згоду сільському голові Коваленко О.С. на заключення соціальної угоди з С ТОВ «Старинська птахофабрика» на суму 192 500 грн. для гідродинамічного очищення трьох каналізаційно - насосних станцій в

с. Мирне Бориспільського району Київської області.

      2. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань

           планування бюджету та фінансування.

 

                       Голова ради                                               О.С.Коваленко

c.Мирне

15 вересня 2017 року

№ 179-16-VII`

 

 

                                          МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                             Бориспільського району

                                                   Київської області

 

                                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                                                              с. Мирне

 

Про визначення місця розташування

дитячого ігрового майданчика

 

 

           Заслухавши інформацію сільського голови, щодо встановлення ігрового дитячого майданчика та необхідності визначення місця його розташування, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Мирненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Місце розташування дитячого ігрового майданчика визначити територію розташовану біля будинків № 37 – 35 по вул. Центральна в

с. Мирне.

 

                  Голова ради                                          О.С.Коваленко

 

 

   c. Мирне

  15 вересня 2017 року

  № 180-16-VII