ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

12.05.2017 17:26

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

с. Мирне

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акта

« Про встановлення місцевих податків на майно»

 

Розглянувши проект регуляторного акта, а саме проект рішення Мирненської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на майно»,  керуючись п.30 ст..26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А :

                   1 Оприлюднити повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, а саме проекту рішення Мирненської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на майно», відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному сайті Мирненської сільської ради www.msrada.com.ua

                   2.Після спливу місячного   строку, визначеного у п.2 цього рішення, розглянути зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань, щодо проекту регуляторного акта, про який йде мова у п.1

даного рішення.

                   3.Здійснити інші необхідні заходи відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

                   4.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

                  Голова ради                                           О.С.Коваленко

 

с. Мирне

12 травня 2017 р.

№ 141-14-VIІ

      

 

 

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

 

                                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                                  ПРОЕКТ

 

 

Про встановлення місцевих податків на майно

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до п.12.3  Податкового Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Мирненська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити ставки податку на майно, який складається з:

­          податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

­          плати за землю.

2. Затвердити Положення, якими визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7  Податкового Кодексу України з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII  Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору:

­          про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);

­          положення про плату за землю (додаток 2);

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

4. Визнати такими, що втратили чинність рішення №№ 68-7-VII, 68-7-VII від14.07.2016 р.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, торгівлі, соціально-економічного розвитку сіл.

 

 

 

Сільський голова                                          О.С. Коваленко

 

 

 

с. Мирне

__  _____ 2017 р

№  

 

 

Затверджено
Рішенням Мирненської сільської ради
від ___________ №_________

 

 

Положення

про оподаткування платою за землю

 

1. Платники плати за землю:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

1.3. платники орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

 

2. Об’єкти оподаткування:

 

2.1.земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2.. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

2.3.    об’єктом оподаткування орендною платою є земельна ділянка надана в оренду.

3. База оподаткування:

3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.3.          база оподаткування орендною платою встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 

4. Ставки/розмір:

4.1.    ставки земельного податку:

 

 

Категорії земель  за основним видом цільового призначення

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

2

0,1

5

1

01.02

несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

2

0,1

5

1

01.03

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1

1

5

5

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,1

0,03

х

х

02.02

Для колективного житлового будівництва 

0,2

0,2

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,2

0,2

х

х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

0,1

0,5

5

5

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,1

0,5

5

5

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,1

0,5

5

5

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,1

0,5

5

5

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0

0

0

0

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти приватної власності

0,1

0,1

1

1

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги приватної власності

0,1

0,1

1

1

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0

0

0

0

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  приватної власності

0,1

0,1

1

1

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів державної та/або комунальної власності

0

0

0

0

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3

1

5

5

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

3

1

5

5

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

3

1

5

5

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

3

1

5

5

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

1

1

5

5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

1

1

5

5

 

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  у тому числі за кожним видом цільового призначення даної категорії земель, крім будівель держаної та/або комунальної власності

1

1

5

5

04

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

04.01

земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації

0,5

0,1

5

5

 

 

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.01

землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби.

0,1

0,1

1

1

 

 

 

 

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.

0,5

0,5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

 морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;

1

0,5

5

5

10.02

 прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;

1

0,5

5

5

10.03

 гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

1

0,5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Землі промисловості транспорту зв'язку енергетики оборони

х

х

х

х

11.01

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності.

1,5

1

5

5

16

Інші землі у т. ч. комерційного призначення будь-якої категорії та цільового призначення

1,5

1

5

5

 

4.2.    Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

може перевищувати граничний розмір орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

 

5. Пільги зі сплати земельного податку:

5.1.          Від сплати податку звільняються:

­                     інваліди першої і другої групи;

­                     фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

­                     пенсіонери (за віком);

­                     ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

­                     фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

5.2.      Перелік пільг для юридичних  осіб. Від сплати податку звільняються:

­                     санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

­                     громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

­                     Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

­                     У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

­                     бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

­                     дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

­                     державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

­                     державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

­                     земельні ділянки органів державної влади та місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

­                     для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування комунальної власності.

;

5.3.          Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком. Не сплачується податок за:

­                     сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

­                     землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

­                     земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

­                     землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

­                     земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

­                     земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

­                     земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

­                     земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

5.4.    порядок та особливості застосування пільг визначено
пунктами 284.2 – 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

 

6. Порядок обчислення:

6.1.    порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 Податкового кодексу України;

6.2.    порядок обчислення орендної плати визначено пунктом 288.7 статті 288 Податкового кодексу України;

 7. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік .

8. Строк та порядок сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені пунктами 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                          О.С. Коваленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено
Рішенням Мирненської сільської ради
від ___________ №_________

 

Положення

про оподаткування податком на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 269 Податкового кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Ставки податку визначено цим Положенням .

 

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку
(% розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. м

 

Назва

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

1

2

3

4

1

Будівлі житлові

х

х

 

Будинки одноквартирні (житловий, садовий, дачний, садибний, тощо)

1

0,5

 

Будинки з двома та більше квартирами (квартира)

1

0,5

 

Гуртожитки

х

х

2

Будівлі нежитлові

х

х

 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1

0,5

 

Будівлі офісні 

1

0,5

 

Будівлі торговельні - торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274) 

Будівлі торговельні інші 

1

0,5

 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

1

0,5

 

Гаражі наземні підземні стоянки автомобільні криті 

0,5

0,1

 

Навіси для велосипедів 

0,05

0,01

 

Будівлі промислові та склади  фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства, склади та т. ін. за їх функціональним призначенням

х

х

 

Будівлі для публічних виступів 

0,5

0,5

 

Будівлі навчальних та дослідних закладів

х

х

 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів приватної власності

0,1

0,1

 

Зали спортивні приватної власності

0,1

0,1

 

Будівлі нежитлові інші 

0,25

0,25

 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

х

х

 

Будівлі сільськогосподарського призначення, що не використовуються у сільськогосподарській діяльності

0,25

0,1

 

Будівлі для культової та релігійної діяльності

х

х

3

Будівлі інші, не класифіковані раніше

0,25

0,25

 

5. Пільги зі сплати податку:

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб:

а) Пільга у розмірі 100% ставки податку для фізичних осіб, що мають у власності:

- Господарські (присадибні)  будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення,  до  яких належать: сараї, хліви, гаражі, літні  кухні, майстерні, погреби, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні  підстанції, тощо – оподатковуються за нульовою ставкою, крім тих, що  використовуються їх  власниками  з  метою одержання  доходів (здаються  в  оренду, лізинг, позичку, використовуються  у  підприємницькій  діяльності);

б) Пільга у розмірі 50% ставки податку для фізичних осіб, що мають у власності житлові будівлі та віднесені до категорій населення крім тих, що  використовуються їх  власниками  з  метою одержання  доходів (здаються  в  оренду, лізинг, позичку, використовуються  у  підприємницькій  діяльності):

­                     інваліди першої і другої групи;

­                     фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

­                     пенсіонери за віком;

­                     ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

­                     фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

6. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.

7. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 266  Податкового кодексу України.

8. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

 9. Строк та порядок подання звітності визначено підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                          О.С. Коваленко