ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ

16.09.2014 16:09

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                        П Р О Е К Т 

с. Мирне

Про пайову участь замовників

у розвитку інфраструктури території

Мирненської сільської ради

З метою створення умов для розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури території Мирненської сільської ради, відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мирненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити для забудовників об’єктів містобудування розмір пайової участі у розвитку інфраструктури території Мирненської сільської ради в розмірі:

до 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

до 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

2. Затвердити Положення про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Мирненської сільської ради (додаток 1).

4. Доручити Секретарю Мирненської сільської ради забезпечити інформування населення сіл Мирне та Малі Єрківці про зміст рішення, шляхом розміщення на дошці оголошень.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 05.04.2013 року № 177-24-УІ «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури території Мирненської сільської ради»

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет Мирненської сільської ради .

                             

 

 

                        Голова ради                                                               О.С.Коваленко

 

с. Мирне

 

 

 

 

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                      П Р О Е К Т

с. Мирне

Про укладання договору пайової участі

у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури сіл Мирне та Малі Єрківці

           Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 «Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на виконання рішення сесії Мирненської сільської ради від 17.10.2014 року

№ 268-35-VІ «Про затвердження Порядку залучення забудовників до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Мирне та Малі Єрківці» з метою належного утримання та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Мирне та Малі Єрківці, сесія сільської ради   

                                             ВИРІШИЛА:

1.Доручити сільському голові Коваленко Оксані Степанівні укласти договір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури сіл Мирне та Малі Єрківці з СТОВ «Старинська птахофабрика».

2.Встановити   СТОВ «Старинська птахофабрика» розмір відрахувань   0,1 % від кошторисної вартості об’єкта будівництва.

3. СТОВ «Старинська птахофабрика» сплатити пайовий внесок одним платежем .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування бюджету та фінансування

        Голова ради                                        О.С.Коваленко

 

с. Мирне