ПРО ПОДАТКИ

14.07.2016 16:31

 

 

                                                                            

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

 

с .Мирне

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Про   встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної  ділянки

           

Керуючись  статтею 143 Конституції  України, статті 69 Бюджетного  кодексу  України, відповідно до  статті 266 Податкового  кодексу України зі  змінами та  доповненнями,  пункту 24  статті 26 та статті 69 Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»,  враховуючи рекомендації постійної  планово-бюджетної  комісії   Мирненська сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на  території Мирненської  сільської  ради  податок  на  нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки:

1.1.Будівлі, віднесені до  житлового  фонду:

1.1.1.Житловий  будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням  вимог, встановлених законом, іншими  нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються  на  житлові  будинки садибного типу та житлові  будинки квартирного типу різної  поверховості. Житловий будинок  садибного типу-житловий  будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який  складається із  житлових  та  допоміжних (нежитлових)- 1% від розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом  на 1січня звітного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.1.2. Квартира - ізольоване  помешкання в житловому  будинку, призначене та придатне для  постійного у ньому  проживання - 1% від розміру мінімальної заробітної  плати, встановленої законом на 1січня звітного(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.1.3.Садовий  будинок - будинок для  літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування  площі забудови, зовнішніх  конструкцій та  інженерного обладнання  відповідає нормативам, установленим  для житлових  будинків - 1% від  розміру мінімальної заробітної  плати, встановленої  законом на 1січня звітного(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.1.4.Дачний будинок - житловий  будинок для  використання протягом  року з метою позаміського відпочинку - 1% від  розміру мінімальної заробітної  плати, встановленої законом на 1січня звітного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування.

1.2.Об’єкти, нежитлової  нерухомості - будівлі, приміщення, що не  віднесені відповідно до законодавства до  житлового  фонду:

1.2.1. Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські  притулки, табори  для відпочинку - 0.5% від розміру  мінімальної заробітної  плати, встановленої законом на 1січня звітного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.2.2.Будівлі офісні - будівлі фінансового  обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі  для  конторських та  адміністративних  цілей – 1% від  розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1січня звітного(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.2.3.Будівлі торгівельні - торгові  центри, універмаги, магазини,  криті ринки, павільйони та  зали для ярмарків, їдальні, кафе, закусочні - 1% від  розміру мінімальної заробітної  плати, встановленої законом на 1січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр  бази  оподаткування;

1.2.4.Будівлі станцій технічного обслуговування автомобілів, автозаправочних станцій з магазинами, барами, офісами, які входять в їхню інфраструктуру – 0,5% від  розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом   на 1січня звітного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування

1.2.5.Бази та склади підприємств торгівлі й громадського  харчуванні - 0.5% від  розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом   на 1січня звітного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.2.6.Будівлі, споруди сільськогосподарського призначення юридичних осіб, що не використовуються безпосередньо у сільськогосподарській діяльності - 0,25% від розміру мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на  1 січня звітного (податкового) року, за 1кв.метр бази  оподаткування;

 1.2.7.Будівлі підприємств  побутового  обслуговування - 0.5% від розміру мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на  1 січня звітного(податкового) року, за 1кв.метр бази  оподаткування;

1.2.8.Гаражі – гаражі (наземні  й  підземні) та  криті автомобільні  стоянки - 0.5% від  розміру мінімальної  заробітної  плати, встановленої  законом на 1січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр  бази  оподаткування;

2. Звільнити  від  оподаткування:

2.1. Господарські (присадибні)  будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення,  до  яких належать: сараї, хліви, гаражі, літні  кухні, майстерні, погреби, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні  підстанції;

2.2. Не є об’єктами оподаткування:

2.2.1. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

2.2.2. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

2.2.3. будівлі дитячих будинків сімейного типу;

2.2.4. гуртожитки;

2.2.5. житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

2.2.6. об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

2.2.7. об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

2.2.8. будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

2.2.9. будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

2.2.10. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

3. Пільги  з  податку, що  сплачується на  території  сільської  ради з об’єктів для  фізичних  осіб не  надаються на:

3.1. Об’єкти оподаткування, якщо площа  такого  об’єкту перевищує  п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням  сільської  ради;

3.2. Об’єкти оподаткування, що  використовуються ї  власниками  з  метою одержання  доходів (здаються  в  оренду, лізинг, позичку, використовуються  у  підприємницькій  діяльності).

4. Затвердити Положення про  сплату податку на нерухоме  майно, відмінне від  земельної  ділянки,  згідно  з  додатком.

5. Дане  рішення  набуває  чинності  з 01.01.2017 року.

6. Визнати таким,  що  втратило  чинність,  рішення сесії  сільської  рад

№ 36-4-УІІ від 29.01.2016 року «Про встановлення ставок податку на  нерухоме  майно, відмінне від  земельної ділянки»

7. Контроль  за виконанням  даного  рішення покласти  на постійну з питань  планування бюджету та фінансування.

 

 

 

 

Голова ради                                               О.С.Коваленко

 

 

 

 

 

с.Мирне

14 липня 2016 року

№  68 – 7 - VII

 

                            Додаток до рішення № 68-7-VIІ

Мирненської сільської ради

від 14 липня 2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на підставі Податкового кодексу України зі  змінами  та  доповненнями 

1.2. Це Положення є обов’язковим для виконання юридичними особами, їх філіями,   відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичними особами, в тому числі які є суб’єктами підприємницької діяльності на території Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники податку (266.1.)

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є  власниками об'єктів житлової  та/або  нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

    а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

    б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох   осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

    в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох   осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об'єкт оподаткування(266.2)

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової  та  нежитлової нерухомості., в тому  числі  його  частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

   а) об'єкти житлової  та  нежитлової нерухомості, які перебувають у власності  органів державної влади, органів  місцевого  самоврядування, а також  організацій, створених ними  у  встановленому порядку, що  повністю  утримуються за рахунок  відповідного державного  бюджету чи  місцевого  бюджету  і є неприбутковими(їх  спільній  власності;

   б) об'єкти житлової  та  нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах

відчуження та безумовного  (обов'язкового) відселення, визначені законом, в

тому числі їх частки;

   в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

   г) гуртожитки;

   г) житлова  нерухомість непридатна для проживання. В т.ч. у зв’язку з аварійним  станом, визнана такою  згідно з рішенням сільської ради;

   е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки , що належать

дітям-сиротам, дітям, позбавленим  батьківського  піклування та особам  з  їх 

числа, визнаним такими відповідно  до  закону, дітям-інвалідам, які 

виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого

об’єкта на дитину;

   є) об’єкти  нежитлової  нерухомості, які  використовуються суб’єктами

господарювання  малого та середнього  бізнесу, що провадять свою

діяльність в малих архітектурних  формах та на ринках;

  ж) будівлі, споруди промисловості, а саме: виробничі  та складські

приміщення заводів, фабрик та інших об'єктів виробництва відповідних 

галузей  промисловості;

 з) будівлі, споруди призначені для використання в  сільськогосподарській 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників, а саме: корівники,

свинарники, конюшні та інші споруди для відгодівлі тварин, пташники,

інкубатори,зерносховища, овочесховища,елеватори, теплиці, силосні вежі,

склади, гаражі(ангари) для  зберігання сільськогосподарської техніки,

приміщення токів, сінники, тощо;

  и) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

                              4. База оподаткування (266.3)

4.1. Базою оподаткування є загальна   площа об'єкта житлової та  нежитлової

нерухомості, в тому числі     його часток.

4.2.База оподаткування об'єктів житлової  та нежитлової нерухомості, які

перебувають у власності   фізичних осіб, обчислюється органом державної

податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на

нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації

прав на нерухоме майно та\або на  підставі оригіналів відповідних 

документів платника податків, зокрема документів на право  власності.

4.3.База оподаткування об'єктів житлової  та нежитлової нерухомості, що

перебувають у власності   юридичних осіб, обчислюється такими особами

самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого  об'єкта

оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на

такий об'єкт.

5. Пільги із сплати податку(266.4)

5.1. Базою  оподаткування об'єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому

числі їх часток, що перебувають у власності  фізичної особи-платника податку, зменшується:

   а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості  - на 60 кв. метрів;

   б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  - на 120 кв. метрів.

   в) для різних видів об’єктів житлової  нерухомості, в тому числі їх часток (у

разі одночасного його перебування у власності платника податку

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), -

на 180 кв.метрів.

      Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік)

Пільги  з  податку , що  сплачується на  території  сільської  ради

з об'єктів  нежитлової нерухомості для  фізичних  осіб не  надаються  на:

- об'єкти оподаткування, якщо площа  такого  об'єкту перевищує  п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням  сільської  ради;

- об'єкти оподаткування, що  використовуються ї  власниками  з  метою одержання  доходів(здаються  в  оренду, лізинг, позичку, використовуються  у  підприємницькій  діяльності)

 

6. Ставка податку (266.5)

6.1. Ставки податку  для  об'єктів житлової та\або нежитлової нерухомості, що перебувають  у  власності фізичних та  юридичних осіб, встановлюється  рішенням  сесії  сільської  ради.

                                             7. Податковий період(266.6)

7.1. Базовий  податковий (звітний) період дорівнює календарному року.                                                       8.Порядок обчислення суми податку(266.7)

 266.7.1. Обчислення суми податку з об`єкта/об`єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті ,та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
Обчислення суми податку з об`єкта/об`єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

266.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 
Щодо новоствореного (нововведеного) об`єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об`єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
266.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення

звірки даних щодо:

об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку; 

розміру ставки податку; 

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).


266.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов`язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об`єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 


266.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об`єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 


Щодо новоствореного (нововведеного) об`єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об`єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об`єкт.

                                9.Порядок обчислення сум податку в разі зміни

                             власника об`єкта оподаткування податком (266.8)


266.8.1. У разі переходу права власності на об`єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об`єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 
266.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                               

                                  10.Порядок сплати податку (266.9)


266.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об`єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

                                      11.Строки сплати податку(266.10)

 
266.10.1. Податкове зобов`язання за звітний рік з податку сплачується: 
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

... Установити, що на 2016 рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначені пунктом 266.5.1. пункту 265.5 статті 265 цього Кодексу, не можуть перевищувати 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

12. Відповідальність

10.1. Платники податку, визначені п. 2 цього Положення, несуть відповідальність за  повноту і своєчасність сплати податку відповідно до норм Податкового кодексу України.

10.2. Контроль за несвоєчасністю подання податкового розрахунку, правильністю його  обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету, здійснює Державна податкова інспекція в м.  Бориспіль Київської області.

 

 

 

 

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

 

  

с.Мирне

 РІШЕННЯ

Про затвердження ставок

земельного податку на 2017 рік

Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до п.10.2 та п.284.1 ст.284 Податкового Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Мирненська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

1.1.Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)   у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 %;

для  багаторічних   насаджень    - 0,03 %;

1.2.Ставка податку  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  справляється  у  розмірі  0,03  % від їх нормативної грошової оцінки.

1.3.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок, вказаних в пунктах 1.1 та 1.2 цього рішення.

2. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

2.1. Ставка податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), встановлюється у розмірі 0,02%від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 2.2.Ставка податку  за  земельні  ділянки  за межами   населеного пункту, нормативну  грошову оцінку яких не проведено, справляється  у розмірі  5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі області за винятком земельних ділянок, вказаних у п.2.1. цього рішення.

3. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб:

            Від сплати податку звільняються:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

4. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не сплачується податок за:

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

            5.   Звільнити  від  сплати  земельного  податку громадян пільгової категорії  Мирненської сільської ради» , а саме:        

                       - інвалідів І-ІІ групи;

            - фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

            - пенсіонерів за віком;

            - ветеранів війни;

            - постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

            -військовослужбовців, які виконували та виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції.

 

6. Дане рішення вступає в силу з 01 січня 2017 року.

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, торгівлі, соціально-економічного розвитку сіл.

 

 

 

Голова ради                                          О.С.Коваленко

 

 

 

 

 

с. Мирне

14 липня 2016 року

№  69 – 7 - VII

 

 

 

 

 

 

МИРНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Бориспільського  району

Київської області

 

     

с. Мирне

 

РІШЕННЯ

 

 Про акцизний податок з реалізації  суб’єктами господарювання

 роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

                                            

     Керуючись Законом України № 71-УІІІ від 28.12.14р., керуючись статтею 143 Конституції України, статті 64 Бюджетного кодексу України, статті 212 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації  пункту 2 Протоколу селекторної наради від 13.01.15р. «З питань підготовки і прийняття місцевих бюджетів та додаткових джерел їх доходів у зв’язку із проведенням податкової реформи» сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промис-лових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу

( товарів зазначених у п.п.215.3.4 ПКУ) в розмірі 5 відсотків.

 2.Дане рішення  набуває  чинності  з 01.01.2017 року.

 3. Головному бухгалтеру Мирненської сільської ради забезпечити направ-лення копії цього рішення до органу державної податкової служби.

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів , торгівлі, соціально-культурного розвитку.

 

 

 

 

  Сільський голова                                                     О.С.Коваленко

 

 

 с. Мирне

14 липня 2016 року

№  71 – 7 - VII

 

 

МИРНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Бориспільського  району

Київської області

 

 

с. Мирне

 

 РІШЕННЯ

 

 

 Про запровадження транспортного податку.

                                            

     Керуючись Законом України № 909-VІІІ від 24.12.15р., керуючись статтею 143 Конституції України, статті 64 Бюджетного кодексу України, статті 267 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:


1.Встановити транспортний податок на легкові автомобілі, які викорис-товувались до 5 років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року.

2.Дане рішення  набуває  чинності  з 01.01.2017 року.

 3. Головному бухгалтеру Мирненської сільської ради забезпечити направ-лення копії цього рішення до органу державної податкової служби.

4. Визнати таким,  що  втратило  чинність,  рішення сесії  сільської  ради

№ 38-4-VІI від 29.01.2016 року «Про запровадження транспортного податку»

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансування

 

 

       Сільський голова                                                     О.С.Коваленко

 

 с. Мирне

 14 липня 2016 року

№  70 – 7 - VII